این شرکت با توجه به تخصص، رشته تخصصی و سطح درآمد و توان بازپرداخت اقساط جهت متخصصیـن و صاحبـان مشـاغل دارای مجوز بشرح ذیل ، تسـهیلاتی جهت رفع نیاز آنان در تامین ابزار کار و تجهیزات مورد نیاز و خرید محل فعالیت در نظـر گرفتـه کـه به متقاضیـان محتـرم واجد شرایط اعطا می گردد.

گروه هدف

ارائه تسهیلات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه های ذیل

ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی و آشامیدنی

 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی و آشامیدنی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع آرایشی و بهداشتی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع دارویی و پزشکی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع وابسته به ساختمان، راه و ابنیه و معادن
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع فلزی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع چوب، کاغذ و محصولات جانبی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع الکترونیک، مخابرات و فن آوری اطلاعات
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع کشاورزی، دامداری، دامپروری و آبزیان
 • ماشین آلات و تجهیزات صنعت حمل و نقل
 • ماشین آلات و تجهیزات صنعت چاپ و بسته بندی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع شیشه و چینی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع شیمیایی
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع لاستیک، پلاستیک و پلیمر
 • ماشین آلات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نرخ سود، مدت تسهیلات: 

تسهیلات مذکور از یک سال تا حداکثر 60 ماه در بخش خرید تجهیزات قابل‌ اعطا بوده و نرخ سود آن مطابق با مصوبات بانک مرکزی(درحال حاضر21% سالیانه) می باشد .

وثایق و تضامین:

عموما پس از بررسی وضعیت اعتباری متقاضی توسط کمیته اعتباری نوع وثائق با توجه به نتایج بررسی و مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات درخواستی تعیین می گردد.

 • اموال غیرمنقول:  ملک با کاربری مسکونی، تجاری، اداری
 • سایر: سفته ، چک

مدارک مورد نیاز:

 • درخواست متقاضی
 • مدارک شناسایی متقاضی
 • ارائه پیش فاکتور معتبر بابت تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مرتبط با فعالیت متقاضی

جهت اطلاع بیشتر از جزئیات با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .