واریز وجوه

جهت تسویه حساب با واحد امور مشتریان با شماره تماس 02175052400 تماس حاصل فرمایید

شماره حسابهای شرکت واسپاری حکمت ایرانیان جهت واریز وجوه اقساط و تسویه حساب به شرح ذیل می باشد

لطفا توجه شود در قسمت نام واریز کننده، نام متقاضی به همراه شماره پرونده درج گردد و همچنین پس از واریز وجه به کارشناسان واحد مربوطه اطلاع رسانی نمایید

شماره حساب جهت واریزی های
( تسویه )
1211-822-1706445-1
IR870650121182201706445001

بنام شرکت واسپاری حکمت ایرانیان در بانک حکمت ایرانیان

نکته: از واریز وجه به حساب اشخاص اکیدا خودداری گردد، مسئولیت واریز وجه به حساب سایرین بر عهده واریز کننده میباشد.

شماره حساب جهت واریزی های قسط
( اقساط سر رسید گذشته )
1205-801-1706445-1
6369-4970-1000-1097

IR620650120580101706445001