آدرس ما روی نقشه

تهران، اقدسیه، ضلع شمالی میدان شهدای ارتش(میدان اراج)طبقه فوقانی بانک سپه (حکمت ایرانیان سابق)، شرکت واسپاری حکمت ایرانیان
تلفن:75052000
فکس:75052000

ایمیل: info@hekmatleasing.ir