تجهیزات پزشکی

این شرکت با توجه به تخصص، رشته تخصصی و سطح درآمد و توان بازپرداخت اقساط جهت متخصصیـن و صاحبـان مشـاغل دارای مجوز بشرح ذیل ، تسـهیلاتی جهت رفع نیاز آنان در تامین ابزار کار و تجهیزات مورد نیاز و خرید محل فعالیت در نظـر گرفتـه کـه به متقاضیـان محتـرم واجد شرایط اعطا می گردد.

گروه هدف

گروه هدف: شامل کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و رشته های مرتبط پزشکی و بخش غیرپزشکی مطابق جدول ذیل که به صورت مستقل فعالیت می نمایند یا از طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط پزشکی(مانند کلینیک ها، بیمارستان و …) مشغول به فعالیت می باشند.

گروه پزشکی

گروه پزشکی اعم از عمومی و متخصص و فوق تخصص (دندان‌پزشک – دامپزشک ‏-  پزشک – داروساز – روان‌پزشک – سایر تخصص‌ها)

نرخ سود، مدت تسهیلات: 

تسهیلات مذکور از یک سال تا حداکثر 48 ماه در بخش خرید تجهیزات قابل‌اعطا بوده و نرخ سود آن مطابق با مصوبات بانک مرکزی(درحال حاضر21% سالیانه) می باشد .

وثایق و تضامین:

عموما پس از بررسی وضعیت اعتباری متقاضی توسط کمیته اعتباری نوع وثائق با توجه به نتایج بررسی و مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات درخواستی تعیین می گردد.

  • اموال غیرمنقول:  ملک با کاربری مسکونی، تجاری، اداری
  • سایر: سفته ، چک

سایر شرایط

  • اعطای تسهیلات موضوع طرح حاضر صرفاً به شخص حقیقی دارای مجوز مجاز است .
  • اعطای تسهیلات به دندان‌ سازان تجربی با توجه به اینکه فاقد مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح می‌باشند، مجاز نیست
  • پزشکانی که مشغول فعالیت در کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، نزد سایر پزشکان و … بوده و از تجهیزات و ابزارآلات خود استفاده می‌نمایند مشروط به اینکه دارای قرارداد معتبر با مراکز یادشده باشند،می‌توانند از تسهیلات طرح حاضر بهره مند گردند.

مدارک مورد نیاز:

  • درخواست متقاضی
  • مدارک شناسایی متقاضی
  • مدارک تحصیلی و مجوز مطب متقاضی
  • ارائه پیش فاکتور معتبر بابت تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرتبط با فعالیت متقاضی
  • مدارک شناسایی، تحصیلی و مجوز مطب ضامنین

جهت اطلاع بیشتر از جزئیات با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .