شرایط اعطای تسهیلات به خودروهای صفر و کارکرده سواری

  • میزان تسهیلات:

تسهیلات اعطایی تا60% ارزش کارشناسی خودرو و تا سقف 3.000.000.000 ریال

  • خودروهای مشمول طرح:

خودروهای ایرانی و چینی تا 3 سال کارکرد و حداکثر 60.000 کیلومتر

خودروهای لوکس(ایرانی و خارجی) و وارداتی تا 5 سال کارکرد و حداکثر 100.000 کیلومتر

  • مدت تسهیلات:

-مدت بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست متقاضی حداقل 12 ماه و حداکثر 24 ماه می باشد .

  • نرخ سود تسهیلات:

-نرخ سود تسهیلات 21% سالیانه می باشد.

  • شرایط متقاضی و ضامن(حقیقی):

حداقل سن متقاضیان 18 سال و حداکثر 65 سال می باشد .

متقاضیان و ضامنین نباید در سیستم بانکی دارای بدهی معوق و یا چک برگشتی باشند.

  • وثایق:

معرفی یک نفر ضامن معتبر (کارمند/کاسب).

جواز کسب مشاور املاک، موسسه اتومبیل کرایه، آرایشگاه، کافی نت، خرازی و کلیه مجوزهای کسب مشاغل روستایی مورد قبول نمی باشد.

سند خودرو بنام متقاضی و در ترهین شرکت قرار خواهد گرفت.

  • چک اقساط تسهیلات/تضامین:

بازپرداخت اقساط از طریق چک بوده و با درخواست متقاضی امکان بازپرداخت هر قسط در بازه زمانی(تناوب) هر3 ماه یکبار میسر می باشد.

چک های اخذ شده از متقاضی صرفاً می بایست طرح صیاد بوده و دریافت چک های سنتی و خارج از طرح صیاد مورد قبول نمی باشد.

چک های دارای قلم خوردگی، عدم همخوانی مبلغ عددی و حروفی، ناخوانا بودن کد شعبه و یا شماره حساب و نام متقاضی، عدم همخوانی امضاء روی چک یا پشت با گواهی امضاء ارائه شده و یا به صورت کلی مواردی که منجر به عدم وصول چک گردد قابل قبول نمی باشد.

در صورتی که متقاضی قادر به ارائه چک اقساط تسهیلات/تضمین نباشد، ضامن معرفی شده می تواند چک های اقساط/تضمین را تامین نماید. در این صورت متقاضی می بایست با ظهر نویسی نام خود و دو امضاء پشت چک این مورد را تایید نماید .

ارایه چک اقساط توسط متقاضی از دو حساب مختلف و یا دو نفر به عنوان متقاضی و ضامن با ارائه پرینت حساب حداقل3 ماهه (پرینت حساب چک) برای یک ثبت نام امکان پذیر می باشد.

ارائه یک فقره چک تضمین معادل 120% اصل و سود تسهیلات الزامی می باشد.

گواهی امضاء متقاضی و ضامن می بایست در دفترخانه اسناد رسمی تهیه گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های 02175052315 و 02175052316 تماس حاصل فرمایید.