شرایط اعطای تسهیلات به خودروهای صفر و کارکرده سواری

  1. میزان تسهیلات:

تسهیلات اعطایی تا60% ارزش کارشناسی خودرو و تا سقف 3.000.000.000 ریال

  • خودروهای مشمول طرح:

1-2 خودروهای ایرانی و چینی تا 3 سال کارکرد و حداکثر 60.000 کیلومتر

2-2 خودروهای لوکس(ایرانی و خارجی) و وارداتی تا 5 سال کارکرد و حداکثر 100.000 کیلومتر

  • مدت تسهیلات:

مدت بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست متقاضی حداقل 12 ماه و حداکثر 24 ماه می باشد .

  • نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات 21% سالیانه می باشد.