جستجو در سایت

   instagram icon   تلفن :  02175052000     ایمیل : info@hekmatleasing.ir

در ذیل سوالاتی که به صورت مکرر پرسیده میشوند پاسخ داده میشود

سوالات مرتبط با لیزینگ و عملیات لیزینگ

بله، شرکت واسپاری حکمت ایرانیان تحت نظارت بانک مرکزی بوده و نام این شرکت در لیست شرکتهای دارای مجوز بانک مرکزی موجود در سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir قسمت بانک ها و موسسات اعتباری مجاز درج گردیده است.

تمامی شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی و دارای مجور راهور ناجا این امکان را دارند تا خودروها را بصورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. در این روش نام شرکت لیزینگ در سند فروش خودرو و شناسنامه مالکیت بعنوان مالک و نام تسهیلات گیرنده بعنوان مستاجر درج می گردد و فقط پلاک خودرو بنام تسهیلات گیرنده یا همان مستاجر می باشدو در صورت پرداخت تمامی اقساط و تسویه حساب با شرکت، عملیات انتقال اسناد خودرو بنام مستاجر انجام می پذیرد.

در روش فروش اقساطی تمامی مدارک بنام متقاضی بوده و با هماهنگی انجام شده با خودروساز، سند فروش خودرو توسط کمپانی در رهن شرکت لیزینگ و شناسنامه مالکیت توسط پلیس راهور ناجا در ترهین شرکت لیزینگ قرار می گیرد و پس از تسویه حساب با شرکت عملیات فک رهن انجام می پذیرد

تمامی هزینه های ترهین و فک رهن خودرو بر عهده متقاضی می باشد.

اسناد خودرو شامل سند فروش و شناسنامه مالکیت خودرو تا پایان قرارداد و تسویه حساب کامل نزد شرکت لیزینگ باقی می ماند و کپی برابر با اصل جهت ارائه به کلیه ادارات به متقاضی تحویل می شود.

شرکت لیزینگ نقش ارائه دهنده تسهیلات را داشته و تحویل خودرو و خدمات پس از فروش بر عهده شرکت های خودروساز می باشد.


سوالات مرتبط با وصول اقساط

بله، با توجه به درخواست متقاضی و موافقت شرکت لیزینگ امکان باز پرداخت اقساط بصورت تناوب دار وجود دارد.

بله امکان تسویه زود هنگام و جود دارد و مطابق با مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا مابقی سود دوره سررسید نشده از متقاضی اخذ نمیگردد.