جستجو در سایت

   instagram icon   تلفن :  02175052000     ایمیل : info@hekmatleasing.ir

اعضای هیئت مدیره

YOUSEF HOSSEINNEZHAD LANGROUDI 2

یوسف حسین نژاد لنگرودی

 

مدیر عامل

 

 


 

 

سید حمید حسینی

عضوهیئت مدیره

  

 حسین خمری

رییس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت تامین انرژی برق ایرانیان


شهرام سلامتی خیاوی


نایب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از : بانک حکمت ایرانیان


وحید جمشیدی


عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت حامی کشت ایرانیانجلیل بی نظیر

 

 عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت گروه کارکنان حکمت ایرانیان